Пишете ни:

Преслава Илиева
Технически Асистент

Българска Уеб Асоциация

телефон/факс: +359 2 952 22 27, 916 68 15
мобилен: +359 886 700 377
e-mail: info@bwa.bg

Татяна Трифонова
Член на Управителен Съвет

Българска Уеб Асоциация

мобилен: +359 884 919 890
e-mail: tatyana.trifonova@mediabasket.eu

Дора Василева
Председател на УС на БУАмобилен:0899 134 442
e-mail: dvassileva@calipers.bg